Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

Lusia
6179 91ad 390
Reposted fromsavatage savatage viayourheartbeat yourheartbeat
Lusia
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares vialaparisienne laparisienne
Lusia
8164 b6b1 390
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
Lusia
Lusia
9320 757e 390
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Lusia
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Lusia
7821 8310 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Lusia
8580 e9a8 390
Reposted fromsavatage savatage viathatwasntadream thatwasntadream
Lusia
Lusia
Lusia
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vialaparisienne laparisienne
Lusia
2667 3b52 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacorazblizej corazblizej

September 11 2019

Lusia
Nigdy nie mów "nie mogę". Powiedz sobie za to: "będę starał się dotąd, aż mi się uda".
— Richard Branson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialivhanna livhanna
Lusia
2661 31a5 390
Reposted fromlittlefool littlefool viamoai moai
Lusia
1082 8ff9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
Lusia
6146 4831 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoai moai
Lusia
9295 4dce 390
Suit up.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viamoai moai
Lusia
7379 32c3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
7820 8813 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
7821 8310 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl