Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

Lusia
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai
Lusia
4218 fa2e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
4237 85ae 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że wszystko kończy się tak samo.
— dziury w niebie
Reposted fromnaturalginger naturalginger
Lusia
1055 219d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
Lusia
6786 d73e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
8835 4dd6 390
Lusia
2410 6557 390
Reposted frommakle makle viaeglerion eglerion
Lusia
0780 e732 390
Lusia
Reposted frombluuu bluuu viawildgirl wildgirl
Lusia
2145 a213 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viadeeper deeper
Lusia
Lusia
Lusia
Lusia
7157 ebae 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Lusia
5676 9304 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
Lusia
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
Lusia
6325 a503 390
Reposted fromeryawen eryawen viamelan melan
Lusia
8083 c7f1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl