Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

Lusia
0964 9f6c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRoaraAvis RoaraAvis
Lusia
Reposted fromweightless weightless viaolivierk olivierk
Lusia
8712 3e3f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
8709 be07 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
8714 f05a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
4924 ab10 390
Lusia
3737 b450 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaolivierk olivierk
Lusia
5112 0bb7 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianaturalginger naturalginger
Lusia
6476 d56e 390
Reposted fromawakened awakened vianaturalginger naturalginger
Lusia
1550 231f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
8319 45a3 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaataszka ataszka
Lusia
Lusia
2272 0b73 390
Reposted frompulperybka pulperybka viacorazblizej corazblizej
Lusia
1617 5ef5 390
Lusia
1281 8164 390
Reposted fromtojika4 tojika4 vialovesweets lovesweets
Lusia
Tylko lepszy świat jak John Lennon Szukając małych rzeczy, które coś zmienią Chociaż nie chodzi o życie i o pieniądz To życie musi oddać nam to, co wzięło Chcę lepszy świat 
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir
Lusia
Wydawałam pieniądze. Zmieniłam diametralnie fryzurę. Oddałam trochę ubrań i zmieniłam styl. Byłam silna. Byłam cierpliwa. Piłam alkohol jeśli miałam na to ochotę, ale nie w każdy weekend. Kupowałam ulubiony batonik za każdym razem, gdy oglądałam odcinek ulubionego serialu. Brałam długie gorące prysznice. Wstawałam wcześnie. Zaczęłam biegać. Pisałam. Znalazłam przyjaciół, którzy mnie słuchali i nie przerywali dopóki nie doszłam do jakichś wniosków. Uczyłam się. Czytałam. Sprawiłam, że mój Instagram jest całkiem fajny. Pisałam jeszcze więcej. Zrobiłam kolejny tatuaż. Kupiłam ulubiony żel pod prysznic i brałam jeszcze więcej kąpieli. Polubiłam swoje ciało. Depilowałam się przede wszystkim dla siebie. Opisywałam konkretne dni w dzienniku. Całe. Konkretne. Dni. Szczegółowo. Płakałam. Tęskniłam za domem. Nauczyłam się ciszy. Nauczyłam się być sama. Piłam dużo kawy. Zaczęłam cieszyć się świętami. Czułam się mądra. Spędzałam kilka weekendów sama. Robiłam sporo selfie. Jadłam czekoladę podczas oglądania jakichś głupot w TV. Medytowałam. Rozciągałam się. Tańczyłam, gdy nikt nie widział. Kupowałam kawy absolutnie niewarte swojej ceny. Nauczyłam się być sama ze sobą.
— Co zrobiłam, że przetrwałam?
Lusia
7137 6e1a 390
Reposted frompiehus piehus vialovesweets lovesweets
Lusia
0317 034c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyfavourite myfavourite
Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl