Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

Lusia
7868 6730 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
8420 1601 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
Lusia
8558 1962 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
8562 3289 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairbjarbirb irbjarbirb
Lusia
Lusia
9464 1f16 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Lusia
9874 cff9 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
Lusia
Lusia
Lusia
Jedną z rzeczy, za które kocham książki, jest to, że dzieli się w nich ludzkie losy na rozdziały. To niesamowite, ponieważ nie można tego zrobić w prawdziwym życiu. Niezależnie od tego, co się dzieje, życie toczy się dalej, czy ci się to podoba, czy nie, i nigdy nie możesz pozwolić sobie na to, żeby się zatrzymać i po prostu złapać oddech.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataszka ataszka
Lusia
9953 e26f 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataszka ataszka
Lusia
Lusia
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viairbjarbirb irbjarbirb
Lusia
1099 f62a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viailikeapricotpie ilikeapricotpie
Lusia
8548 a674 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Lusia
7510 d190 390
Lusia
8453 4345 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme viamothsdevourer mothsdevourer
Lusia
5262 c198 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl