Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

Lusia
7677 771f 390
Reposted fromclerii clerii viaxannabelle xannabelle
Lusia
9406 394b 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaxannabelle xannabelle
Lusia
9612 968c 390
Lusia
Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki, i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu.
— Marlena Dietrich
Lusia
7279 098a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
Lusia
4619 c0e8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
Lusia
Lusia
Lusia
2926 04d3 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakiks kiks
Lusia
1625 5d67 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasweetheart sweetheart
Lusia
9003 a72a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
Lusia
4504 249c 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakiks kiks
Lusia
Lusia
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viamadda madda
Lusia
6411 8e08 390
Reposted frommslexi mslexi viamadda madda
Lusia
Lusia
6804 ccdf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadda madda
Lusia
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
Lusia
5774 1b23 390
Reposted fromlaters laters viamadda madda
Lusia
9723 59e4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl