Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

Lusia
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viaelusive elusive
Lusia
0786 593a 390
Reposted frompesy pesy vialeire leire
Lusia
4848 72ec 390
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued
Lusia
6169 ae8d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagoszko goszko
Lusia
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viarudosci rudosci
Lusia
5612 cd82 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaagp agp
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Lusia
Będziesz miała piękne życie kiedyś, będziesz gwiazdą na czyimś niebie.
— wróć.
Reposted fromgabunia gabunia viatulele tulele
8336 af4f 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaspes spes
Lusia
2874 d958 390
Lusia
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Lusia
Chcę Cię taką zobaczyć, bez żadnego erotyzmu. Zobaczyć Cię całą, wszystkie blizny, wszystko, dokładnie wszystko. Patrzeć i widzieć duszę, która lśni pod cienką warstwą skóry, która pulsuje w żyłach, płonie w sercu. Chcę Cię taką zobaczyć. Po prostu, zwyczajnie, tak jak patrzy się na motyle, które przefruwają Ci kilka centymetrów przed nosem, piękne, nieuchwytne, nierealne prawie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaynis aynis
Lusia
1632 11c2 390
Reposted fromtichga tichga viaschlachtoros schlachtoros
Lusia
2690 701b 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viabeminehoney beminehoney
Lusia
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę który powie 'Jesteś MOJĄ kobietą'. A ja po prostu będę.
— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vialadymartini ladymartini
Lusia
Lusia
Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl