Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2020

Lusia
7811 7fd1 390
Reposted frommiischa miischa viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
Lusia
5222 0e5e 390
Reposted frommiischa miischa vialaparisienne laparisienne

July 08 2020

Reposted fromLazhward Lazhward viadivi divi
Lusia
2634 522b 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaanecianow anecianow
Lusia
5460 17c4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
Lusia
4296 3b0e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovemyself lovemyself
Lusia
4295 1b09 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovemyself lovemyself
Lusia
0855 7e49 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovemyself lovemyself
Lusia
Z biegiem czasu najbardziej docenia się małe rzeczy. Codzienność, truskawki w czerwcu, huśtawkę na tarasie, działający piekarnik, wyjazd jesienią nad polskie morze, pomalowane paznokcie, wygodne buty, czas na herbatę, kupioną spódnicę w kwiaty, każdy nowy liść i pąk w ogrodzie, rodziców obok, dobry serial, chrapanie psa, bliskość lasu i drzew, deszczowe dni i to, że wciąż jesteśmy razem. 
— doubleespresso
Lusia
Aby dwie osoby potrafiły ze sobą przetrwać życie, potrzebna jest szczerość, sztuka kompromisu, zaufanie. I poczucie humoru. To bardzo ważne, by umieć się razem śmiać. Gdy ludzie tego nie potrafią, są zagubieni.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted frommaybeyou maybeyou vialaparisienne laparisienne
Lusia
0615 53ef 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
Lusia
Wiesz, czasem w życiu jest tak, że trzeba skoczyć na głęboką wodę, bo jeżeli się stchórzy, to po prostu może nie być drugiej szansy.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
Lusia
5708 4df4 390
Lusia
1792 c6a6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
7566 813f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaNoCinderella NoCinderella

July 05 2020

Lusia
Reposted fromshakeme shakeme viakrajes1993 krajes1993
Lusia
3949 5a7c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
Lusia
2812 3377 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...