Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

4365 d91e 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viatake-care take-care
Lusia
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viaMySoupx3 MySoupx3
Lusia
3673 2631 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaholymoly holymoly
Lusia
Lusia
9907 b35a 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamoai moai
Lusia
8240 7cd9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Lusia
4331 351f 390
Lusia
6585 438e 390
Reposted frommoai moai vialaparisienne laparisienne
Lusia
Lusia
8629 d645 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Lusia
Ścierają się we mnie dwie skrajne potrzeby, logicznego poukładania klocków i nieustannego zrywania się ze smyczy logiki. Porządku i szaleństwa.
— Stenka
Reposted fromsfeter sfeter viamothsdevourer mothsdevourer
Lusia
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna "Panna Nikt"
Reposted fromtomowa tomowa viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
Lusia
2245 d643 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
2697 52d1 390
Reposted fromrevalie revalie viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
9391 d77a 390
Reposted fromonlyman onlyman viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
4104 367c 390
Reposted fromamatore amatore viamothsdevourer mothsdevourer
Lusia
4388 5b80 390
Reposted fromdailylife dailylife viamothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl