Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

Lusia
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
4734 932c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacristinaa cristinaa
Lusia
0486 14bf 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamothsdevourer mothsdevourer
Lusia
9211 68ec 390
Reposted fromsoftboi softboi viamothsdevourer mothsdevourer
Lusia
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Lusia
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viacristinaa cristinaa
Lusia
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viacristinaa cristinaa
Lusia
4799 d5c2 390
Reposted frommiischa miischa viamothsdevourer mothsdevourer
Lusia
6913 7274 390
Italy
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
Lusia
3493 7168 390
Reposted frommiischa miischa viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Lusia
5296 a001 390
Lusia
2384 0b27 390
Reposted fromhrafn hrafn viamothsdevourer mothsdevourer
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
1003 a5a5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyfavourite myfavourite
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
Lusia
3204 d0c8 390
Lusia
8225 c633 390
Reposted frommiischa miischa viaucieknijmi ucieknijmi
Lusia

- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała

— B. Prus
Reposted frompsychoo psychoo viamothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl